grafické studio
 

Firemní tiskoviny

Mezi firemní tiskoviny se řadí veškeré tištěné materiály, které používá společnost prakticky denně. Jedná se o předměty denního použití a je na místě věnovat jejich vzhledu a grafickému zpracování patřičnou pozornost, měly by odrážet firemní identitu.

Navrhneme a vytvoříme pro Vás jednotný styl Vašich firemních materiálů, mezi které patří především vizitky, hlavičkové papíry, dopisní obálky, info bulletiny pro zaměstnance či partnery firmy, firemní časopisy, noviny, produktové listy a propagační letáky, plakáty, formuláře, výroční zprávy, papírové složky a další tiskoviny. Postaráme se také samozřejmě o jejich následnou výrobu a kvalitní tisk v jakémkoli počtu kusů.

  • Grafické zpracování firemních tiskovin pro firmu AKTÉ
  • Grafický návrh složky pro firmu AKTÉ
  • Info bulletiny - noviny či časopisy pro firemní zaměstnance, zákazníky a partnery
  • Firemní tiskoviny pro firmu Coleman S.I.
  • Grafický návrh tiskovin pro firmu ecoHouse
  • Info bulletiny - noviny či časopisy pro firemní zaměstnance, zákazníky a partnery
  • Grafický návrh tiskovin pro firmu SPEDOS