grafické studio
 

Grafický návrh loga

Logo je základem jednotného vizuálního stylu každé firmy. Je důležitým prvkem, protože právě značka je to, co si kupuje spotřebitel, to, čím se firma vizuálně prezentuje veřejnosti.

Každý výrobek se dá okopírovat, ale úspěšná značka má v sobě potenciál, který není možné ničím nahradit. Logo je komunikačním nástrojem, který má za úkol firmu identifikovat a vyvolávat emoce.

Výtvarné řešení loga respektuje potřeby, tradice a komunikační styl oboru, ve kterém se uplnatňuje. Logo vypovídá o charakteru firmy a odlišuje ji od konkurence.

Dobře zapamatovatelné logo je vždy srozumitelné, snadno čitelné, s dobrým barevným a typografickým řešením.

  • Grafický návrh logotypu Coleman S.I.
  • Grafický návrh logotypu Hotel TACL, Holešov
  • Grafický návrh logotypu Akté
  • Grafický návrh logotypu Kameny.cz
  • Grafický návrh logotypu Nástroje24
  • Grafický návrh logotypu Progoa
  • Grafický návrh logotypu Valašský golfový klub, Rožnov pod Radhoštěm
  • Grafický návrh logotypu Narowood Dream
  • Grafický návrh logotypu Yetiman