grafické studio
 

Výroční zprávy

Výroční zpráva je dokument, který společnosti vydávají jednou ročně. Obsahuje informace o hospodaření organizace, data a čísla. Může být však i zajímavým čtivem, a to především díky grafickému nápadu, zpracování, poutavému vzhledu, případně pokračováním a navázáním na předchozí série z minulých let.

Sazba výroční zprávy není jen o vložení dat do počítače a jejich následné úpravě. Je to především vznikající nápad, který vychází z historie firmy, z jejích hodnot a z její firemní kultury. Po navržení výroční zprávy zajišťujeme tisk, a to již od 1 ks. Součástí výroční zprávy je také CD s elektronickou podobou, případně lze dodat zprávu pouze na tomto nosiči.